Palvelut

Puhtaaksikirjoitus- ja kielenhuoltopalvelut

Kielenhuoltajana tarkistan tekstin oikeinkirjoituksen ja kieliopillisuuden. Autan myös tekstin luettavuuden ja sujuvuuden parantamisessa ottaen huomioon mm. tekstin loogisen etenemisen ja kappalejaottelun.

Kirjoitan käsin kirjoitetun tai sanellun tekstin puhtaaksi tekstinkäsittelyohjelmalla.

Muistelmien kirjoittamisen avustaminen

Voit kirjoittaa muistelmasi käsin tai tekstinkäsittelyohjelmalla, ja toimitan tekstin painettavaan muotoon sujuvalla ja virheettömällä suomen kielellä. Voit myös sanella muistelmasi (esimerkiksi Windowsin puheentallennussovelluksella), ja yhteistyössä saatamme muistelmasi kirjan muotoon.

Valokuvakirjojen kokoaminen ja painattaminen

Kokoan kanssasi yhteistyössä valokuvakirjan liittäen siihen mukaan haluamasi määrän tekstiä. Valokuviin liittyvät tekstit voit sanella, kirjoittaa käsin/tekstinkäsittelyohjelmalla, ja kielenhuoltajana kirjoitan ne puhtaaksi sujuvalla suomen kielellä.

Valokuvakirjan painattaminen onnistuu kauttani edullisesti Ifolorin takaamalla laadukkaalla painotyöllä.

Sihteeripalvelut yrityksille

Voit hankkia kauttani yrityksellesi sihteeripalveluja projektiluontoisesti, kun yritykselläsi ei ole tarvetta kokoaikaisen sihteerin palkkaamiseen.

Tekstien kääntäminen selkokielelle

Selkokieltä tarvitsevat henkilöt, joiden on vaikea lukea ja ymmärtää yleiskielellä kirjoitettua tekstiä. Esim. monessa vammaisryhmässä, senioreissa ja maahanmuuttajissa on paljon henkilöitä, jotka hyötyvät siitä, että teksti on esim. sanastoltaan ja lauserakenteeltaan yleiskieltä helpompaa.

Puheterapeutin koulutuksen ja pitkän kokemukseni myötä pystyn kääntämään tekstisi selkokielelle, kun tiedotusta tai muuta julkaisua suunnataan selkokielestä hyötyville ihmisille.