Hinnasto

Muistelmien kirjoittamisessa, sihteeripalveluissa ja selkokielisissä käännöksissä pyydä tarjous.

Puhtaaksikirjoitus- ja kielenhuoltopalvelut

Puhtaaksikirjoitus
Asiakkaan sanelema tai kirjoittama teksti
kirjoitetaan puhtaaksi tekstinkäsittely-
ohjelmalla.
7 €/sivu
Oikoluku
Varmistetaan, ettei tekstissä ole kirjoitus-
virheitä, ja tarkistetaan kieliopilliset seikat sekä välimerkkien käyttö.
7 €/sivu
Tekstin rakenteen muokkaus ja stilisointi
Varmistetaan asioiden looginen järjestys
tekstissä sekä muokataan otsikot sellaisiksi, että lukijan on helppo ymmärtää tekstin sisältö.
Huolehditaan tekstin sujuvuudesta ja yhtene-
väisestä tyylistä.
9 €/sivu
Tekstin sisällön suunnittelu
Asiakkaan ohjeistuksen ja toiveiden mukaan
kielenhuoltaja tuottaa tekstin kokonaan alusta
lähtien.
9 €/sivu
Sanelusta tekstiksi
1 tunnin sanelu
2 tunnin sanelu
3 tunnin sanelu

36 €
72 €
98€

Laskennallinen sanamäärä yhdellä sivulla on 1800 merkkiä ilman välilyöntejä. Vain vähän tekstiä sisältävät sivut (esim. mainostyyppiset tekstit) hinnoitellaan erikseen. Samoin laajoissa töissä (esim. opinnäytetyöt, historiikit, muistelmat) voidaan sopia kokonaishinta, joten pyydä tarjous! Kaikkiin em. hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Valokuvakirjojen kokoaminen ja painattaminen

(nämä esimerkkihintoja, muista kuvakirjoista pyydä tarjous; hinnat sisältävät ALV 24 % ja postikulut 1-5 kirjalle)

Deluxe (pysty/vaaka, A4-koko)

 • 36 sivua:
  1. kirja 156 €, lisäkappaleet 50,80 €
 • 60 sivua:
  1. kirja 184 €, lisäkappaleet 70,60 €

Soft (pysty, A4-koko)

 • 36 sivua:
  1. kirja 139 €, lisäkappaleet 39,00 €
 • 60 sivua:
  1. kirja 156 €, lisäkappaleet 48,30 €

Spiral (pysty/vaaka, A4-koko)

 • 36 sivua:
  1. kirja 141 €, lisäkappaleet 42,20 €
 • 60 sivua:
  1. kirja 152 €, lisäkappaleet 65,30 €